Πυρο-τεχνήματα

Χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό πλαίσιο P5 και την γλώσσα OpenGL Shading Language (GLSL) δημιουργώ έναν αλγόριθμο παραγωγής πυροτεχνημάτων. Κάθε κίνηση μέσα στο χώρο προβολής ενεργοποιεί τον ήχο ενός πυροβολισμού. Όση ώρα διαρκεί ο ήχος τα πυροτεχνήματα εξαφανίζονται και ο αριθμός τους μειώνεται δημιουργώντας μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ ακινησίας και απόλαυσης.

Προτίνεται να το δείτε με firefox και θα πρέπει να έχετε και webcam 😃.

Link to site